Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GD  (1 bài)

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GD&ĐT THUỘC HỆ THỐNG GD QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GD

Thực hiện công văn số 734/UBND-VX ngày 7/7/2010 của Chủ tịch UBND huyện Đức Linh về việc công khai "Bộ thủ tục hành chính" đã được UBND Tỉnh Bình Thuận công bố. Nay, Phòng GD&ĐT Đức Linh công khai "Bộ thủ tục Hành chính trên lĩnh vực GD&ĐT" cho toàn thể nhân dân biết để liên hệ công tác khi...

BẢN TIN PHÒNG GD  (35 bài)

Đoản Ca Hành Kỳ ( Tào Tháo )

短歌行其一 Đoản ca hành kỳ 1 Bài hát ngắn kỳ 1 對酒當歌, Đối tửu đương ca Trước rượu nên hát 人生幾何: Nhân sinh kỷ hà? Đời người bao lâu? 譬如朝露, Thí như triêu lộ Giống như sương sớm 去日苦多。 Khứ nhật khổ đa Ngày qua khổ đau 慨當以慷, Khái đương dĩ khảng Nghĩ tới ngậm ngùi 憂思難忘。 Ưu tư...

BẢN TIN CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ĐỨC LINH  (6 bài)

5052998

Tiểu Ngạ Quỷ bên Nại Hà

Truyện ngắn của Trần Long ( Trung Quốc) Trang Hạ dịch Ai cũng nói hễ chết không còn vương vấn. Bao nhiêu chuyện đời vẫn kể đấy thôi. Không mất không hết. Không tử không sinh... Tôi là một ngạ quỷ. Tôi là một tiểu ngạ quỷ lắm chuyện ở dưới Âm ty, hầu hạ dưới quyền Ty chủ cõi...

Thành viên tích cực

Avatar
Nguyễn Như Diệp
Điểm số: 18
Avatar
Trần Thế Thắng
Điểm số: 8
Avatar
Cao Quoc Duy
Điểm số: 4
Avatar
Trần Thị Bé Ly
Điểm số: 2
Avatar
Nguyễn Văn Thuận
Điểm số: 2
Avatar
Mạc Đình Đông
Điểm số: 2
Avatar
Trần Thị Linh Sơn
Điểm số: 2
No_avatar
Hà Văn Mười
Điểm số: 2

Website cá nhân tiêu biểu