Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Cv203 HD thuyen chuyen GV

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Thảo
Ngày gửi: 08h:36' 25-03-2013
Dung lượng: 11.3 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐỨC LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 203 /PGD&ĐT Đức Linh, ngày 08 tháng 6 năm 2009
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 245/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế thuyên chuyển giáo viên hệ công lập thuộc huyện quản lý.


 Kính gởi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc huyện.

Ngày 27/5/2009, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thuyên chuyển giáo viên hệ công lập đối với các đơn vị trường học thuộc huyện quản lý. Để Quy chế được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ đúng quy định, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn chi tiết một số điều cụ thể trong Quy chế như sau:
1. Tại Điều 2: Nêu rõ mục đích của việc thuyên chuyển công tác là để đảm bảo cân đối, đồng bộ về giáo viên giữa các bộ môn được đào tạo; cân đối về số lượng biên chế; cân đối về chất lượng đội ngũ giáo viên giữa các trường trong phạm vi xã, thị trấn và trên địa bàn toàn huyện, nhất là những vùng khó khăn.
Làm tốt việc này, sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học và thực hiện sự công bằng trong giáo dục tại các địa bàn trong huyện. Đồng thời, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và sự nhiệt tình, không ngừng phấn đấu vươn lên của đội ngũ giáo viên trong quá trình công tác.
Mặt khác, Quy chế được ban hành cũng tạo điều kiện, cơ hội cho giáo viên đã có thời gian nhất định công tác ở những địa bàn xa xôi, đi lại khó khăn so với nơi cư trú được về công tác ở địa bàn thuận lợi và gần hơn nhằm đảm bảo sự công bằng trong đội ngũ, kịp thời động viên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Tuy nhiên, những giáo viên đang công tác tại những đơn vị trường học, được thụ hưởng các chính sách ưu đãi, thu hút của Nhà nước mà không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì cũng phải xem xét đề nghị thuyên chuyển.
2. Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 về những nguyên tắc thuyên chuyển công tác, nêu rõ việc thuyên chuyển phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong đơn vị. Tỷ lệ giáo viên được đề nghị thuyên chuyển không vượt quá 20% tổng giáo viên hiện có tại đơn vị.
Tại nội dung này, hiệu trưởng các đơn vị trường cần lưu ý đối với những trường hợp đề nghị chuyển đi, kể cả khi tiếp nhận và bố trí công tác, phải đúng theo tinh thần Quy chế và kế hoạch thuyên chuyển của phòng Giáo dục – Đào tạo đề ra, nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học của giáo viên được thuyên chuyển.
Trong trường hợp tại một đơn vị trường học có nhiều giáo viên xin chuyển theo nguyện vọng, hoặc có nhu cầu buộc phải thuyên chuyển vì những lý do chính đáng khác, hiệu trưởng nhà trường phải chú ý số lượng giáo viên đề nghị cho thuyên chuyển trong một năm học không quá 20% số giáo viên của trường.
3. Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 3 về các nguyên tắc thực hiện việc thuyên chuyển đã nêu công tác thuyên chuyển phải được tiến hành theo kế hoạch hàng năm của phòng Giáo dục và Đào tạo, của đơn vị. Kế hoạch phải được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Như vậy, nội dung này phải được hiểu rằng, hàng năm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào thực tế yêu cầu công tác của đội ngũ và những đề xuất của hiệu trưởng nhà trường, tiến hành xây dựng kế hoạch thuyên chuyển để chuẩn bị cho năm học mới tiếp theo và gởi đến cho các đơn vị. Các đơn vị căn cứ vào đó và tình hình thực tế đội ngũ của trường mình, để xây dựng kế hoạch thực hiện việc thuyên chuyển theo yêu cầu của phòng GD&ĐT cho phù hợp.
Ngược lại, hiệu trưởng các đơn vị trường học cũng cần căn cứ vào nhu cầu thực tế tình hình đội ngũ, số lượng học sinh, chất lượng dạy và học..., hoặc theo nguyện vọng xin thuyên chuyển của giáo viên, chủ động xây dựng kế hoạch thuyên chuyển cho đơn vị trường mình theo quy định và có tờ trình đề xuất gởi phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét cụ thể, để xây dựng kế hoạch thuyên chuyển chung của huyện.
4. Tại Khoản 1
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓