Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đoản Ca Hành Kỳ ( Tào Tháo )

短歌行其一 Đoản ca hành kỳ 1 Bài hát ngắn kỳ 1 對酒當歌, Đối tửu đương ca Trước rượu nên hát 人生幾何: Nhân sinh kỷ hà? Đời người bao lâu? 譬如朝露, Thí như triêu lộ Giống như sương sớm 去日苦多。 Khứ nhật khổ đa Ngày qua khổ đau 慨當以慷, Khái đương dĩ khảng Nghĩ tới ngậm ngùi 憂思難忘。 Ưu tư nan vong Buồn lo suốt đời 何以解憂: Hà dĩ giải ưu? Lấy gì quên được? 惟有杜康。 Duy hữu đỗ khang Chỉ rượu mà thôi? 青青子衿, Thanh thanh tử khâm Xanh...

Giấy mời họp HT tháng 3 năm 2011 (09/3/2011) (mới nhất)

Kính gởi Hiệu trưởng các trường trực thuộc! Phòng Giáo dục và Đào tạo kính mời hiệu trưởng các trường trực thuộc về tham dự họp hiệu trưởng tháng 3 năm 2011, như sau: Thời gian: 8 giờ ngày 09/3/2011 (thứ tư) thay cho lịch họp vào ngày 03/3/2011 như thông báo trước đây đã gởi qua email đến các trường - Lý do: Trong cuộc họp, có bổ sung nội dung lấy ý kiến giới thiệu người ra ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016. Địa...

GIẤY MỜI HỌP HT THÁNG 01 NĂM 2011 (04/01/2011)

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Trưởng phòng GD-ĐT huyện kính mời Hiệu trưởng các trường trực thuộc về họp hiệu trưởng tháng 01 năm 2011 với thời gian và địa điểm như sau: Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 8 giờ ngày 04/01/2011 (Thứ ba). Địa điểm: Trường TH Nam Chính 1. Nội dung: Họp hiệu trưởng tháng 01/2011 và quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2009. Đề nghị các đồng chí...

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC

Theo sự chỉ đạo của Cấp ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển tải Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2010-2015 trên website để các trường nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm học. Bắt đầu từ năm học 2010-2011, ngoài việc căn cứ theo tinh thần các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT, các trường cần bám sát Nghị quyết Đại hội Chỉ bộ Phòng Giáo...

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC

Theo sự chỉ đạo của Cấp ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển tải Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2010-2015 trên website để các trường nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm học. Bắt đầu từ năm học 2010-2011, ngoài việc căn cứ theo tinh thần các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT, các trường cần bám sát Nghị quyết Đại hội Chỉ bộ Phòng Giáo...

Giấy mời : Dự Hội nghị điển hình tiên tiến, ngành giáo dục.

UBND HUYỆN ĐỨC LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 164 /GM-PGD&ĐT Đức Linh, ngày 17 tháng 5 năm 2010 GIẤY MỜI Dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh lần thứ II giai đoạn 2006-2010 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015 Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 05/5/2010 của UBND huyện Đức Linh về việc tổ chức Hội nghị điển hình...

MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 5/2010

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC LINH Kính mời hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trong huyện tham dự cuộc họp hiệu trưởng tháng 05 năm 2010, với thời gian và địa điểm như sau:Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2010.Địa điểm: Trường tiểu học Nam Chính 1. Nội dung: Họp hiệu trưởng tháng 05/2010. Nhận được giấy...

THÔNG BÁO

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THCS: Sùng nhơn, Đakai và Võ Xu tải gởi nhanh báo cáo tháng 1+2 về phòng Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ trang web của phòng GD&ĐT (mục "nội bộ", "dành cho nội bộ") để kịp thời tổng hợp số lượng học sinh bỏ học cấp THCS. Đề nghị Hiệu trưởng các trường quan tâm thực hiện....

Hướng dẫn thực hiện đánh giá hiệu trưởng trung học.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện. Phòng GD- ĐT đề nghị các đồng chí hiệu trưởng các trường THCS tải nội dung Công văn 430 /BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 29 về đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trung học tại mục "văn bản mới" và tổ chức thực hiện gởi báo cáo về phòng GD-ĐT qua đồng chí Long trước ngày 31/5/2010. Đề nghị các đồng chí lưu ý thực hiện. Lê Văn Toàn - Trưởng phòng....

GIẤY MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 01/2010 (14/01/2010)

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC LINH Kính mời hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trong huyện tham dự cuộc họp hiệu trưởng tháng 01 năm 2010, với thời gian và địa điểm như sau:Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2010.Địa điểm: Trường THCS Võ Xu.Nội dung: Họp hiệu trưởng tháng 01/2010. Nhận được giấy mời này, yêu...

YÊU CẦU KIỂM TRA CHẤN CHỈNH TÌNH HÌNH DẠY THÊM - HỌC THÊM.

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện. Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện Khoá IX đại biểu HĐND huyện đã có ý kiến phản ánh: Hiện nay tình hình dạy thêm - học thêm tại các trường THCS đã có chiều hướng phức tạp. Tình trạng học sinh phải đi học thêm, chiếm khá nhiều thời gian trong ngày, không có thời gian cho các em sinh hoạt, nghỉ ngơi. Cá biệt, có tình trạng giáo viên dùng hình thức “cho điểm”...

YÊU CẦU BÁO CÁO CÁO XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.Thực hiện Công văn số 4017/SGD&ĐT-GDTrH ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận về việc Hướng dẫn xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2010. Theo đó, phòng GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS Đông Hà, Đức Hạnh, Đức Tín, Võ Đắt, Nam Chính, Võ Xu, Vũ Hoà, Sùng Nhơn và Đa Kai tiến hành tự kiểm tra các tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia và...

Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện các biểu mẫu " 3 công khai".

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xem xét các biểu mẫu thực hiện “ 3 công khai” mà các trường gởi về. Theo đó, hầu hết các trường do cách hiểu khác nhau, đã thực hiện một số biểu mẫu không đúng yêu cầu đặt ra. Nhất là biểu mẫu “ Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2009-2010”, rất nhiều trường thực hiện không đạt yêu cầu, thậm chí có trường không thực hiện. Do vậy,...

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG THCS VÀ THPT DO BỘ GD&ĐT BAN HÀNH

Ngày 22/10/2009, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT về việc quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Phòng GD-ĐT huyện Đức Linh, yêu cầu các đồng chí hiệu trưởng các trường THCS trong huyện tải nội dung Thông tư này từ trang web của Bộ GD-ĐT: để nghiên cứu và tổ chức thực hiện. Cuối năm học 2009-2010 tự đánh giá ( tháng 4/2010); tháng 5/2010 sẽ tổ chức họp...

GIẤY MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 11/2009 (10/11/2009)

Phòng GD&ĐT Đức Linh kính mời các đồng chí Hiệu trưởng các trường trực thuộc tham dự họp hiệu trưởng tháng 11 năm 2009. Cụ thể thời gian và địa điểm như sau: - Thời gian: Một buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00 phút ngày 10/11/2009. - Địa điểm: Trường TH Nam Chính 1. Khi về dự họp, hiệu trưởng cần nộp báo cáo việc thực hiện "3 công khai" theo Thông tư 09 của Bộ GD-ĐT. Yêu cầu hiệu trưởng các trường tham dự đầy đủ, đúng thành...

Xử lý và báo cáo thống kê EMIS đầu năm phiên bản 2009 ( 14/10/2009 )

Gởi các trường THCS, Tiểu học, Mầm non, Mẫu giáo trong huyện. Trong tháng 9/2009 các trường đã báo cáo về PGD&ĐT thống kê EMIS đầu năm học theo phiên bản 2002. Nay thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Bình Thuận về việc xử lý và báo cáo thống kê EMIS đầu năm theo phiên bản 2009. Phòng GD&ĐT Đức Linh yêu cầu các trường tải mẫu báo cáo, nhập dữ liệu và gởi về PGDĐT, thời gian chậm nhất là ngày 23/10/2009. 1/ Mẫu THCS phiên...

Yêu cầu thực hiện quy chế công khai tại các trường học.

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Ngày 7/5/2009, Bộ GD&ĐT đã có Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục trong ngành giáo dục quốc dân. Để thực hiện nghiêm túc quy chế này, yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung sau đây: - Tải nội dung Quy chế được đăng trên mục "Văn bản mới" của website phòng GD&ĐT huyện, nghiên cứu thật sâu kỹ nội dung liên quan...

Mẫu Sổ kế hoạch năm học

Mẫu Sổ kế hoạch năm học 2009-2010 ( dành cho Hiệu trưởng ). Link tải về: ...