Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Đề thi > (3 thư mục)


Mầm non (197 bài)
Word-logo-small

kế hoạch tuần 18

Ngày gửi: 2014-12-08 15:43:04

Word-logo-small

Đề cương bổ sung lần 3

Ngày gửi: 2013-10-18 10:10:04

Word-logo-small

Đề cương ôn thi GVDG cấp trườ...

Ngày gửi: 2013-10-17 12:10:21

Word-logo-small

đề cương bổ sung lần 2

Ngày gửi: 2013-10-17 10:10:57


Tiểu học (62 bài)
Word-logo-small

Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng V...

Ngày gửi: 2013-10-07 08:10:42

Word-logo-small

NÔI DUNG ĐÁNH GIÁ MÔN THỂ DỤC...

Ngày gửi: 2012-10-10 08:10:45

Word-logo-small

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ MÔN THỂ DỤC...

Ngày gửi: 2012-10-10 08:10:36

Word-logo-small

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ MÔN THỂ DỤC...

Ngày gửi: 2012-10-10 08:10:20


Word-logo-small

Giải dề Toán TS (2015-2016)

Ngày gửi: 2015-06-16 13:09:03

Word-logo-small

Dùng docs.google.com để đưa f...

Ngày gửi: 2014-11-26 15:01:05

Word-logo-small

bài giảng

Ngày gửi: 2013-10-22 08:10:31

Word-logo-small

HH 8 TUẦN 31

Ngày gửi: 2013-09-24 03:09:40