Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thành viên thứ 1.500.000 của IOE

Thông tin thêm về thành viên thứ 1.500.000 của IOE Thầy Huỳnh Ngọc Diệp, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Hạnh 2, Đức Linh, Bình Thuận vừa gửi thông tin thêm về thành viên thứ 1.500.000 của IOE. Đó là em Trần Kim Quỳnh Trang, học sinh lớp 3A3 của trường. Bố em là ông Trần Hoài Huy Vũ (sinh năm 1976) hiện đang đi làm thuê ở TP HCM và mẹ em là bà Hồ Thị Ngọc Tuyết (sinh năm 1978) hiện đang là nội trợ trong gia đình....

Hướng dẫn lập hồ sơ đánh giá MCLTT

Phòng GD&ĐT Đức Linh hướng dẫn các trường TH lập hồ sơ công nhận MCLTT như sau: 1/ Bản tự đánh giá MCLTT: (Tất cả 33 trường đều làm bản tự đánh giá này) Theo dữ liệu KK MCLTT năm 2010 vừa thu thập, hiện nay tất cả các trường đã đạt MCLTT (có chỉ số FII từ 60 trở lên). Tuy nhiên đối với từng tiêu chí trong Quyết định 55, tùy theo đặc điểm của từng trường sẽ có một, hai tiêu chí không đạt (VD CSVC, TB...

Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT

Phòng GD&ĐT sao gởi thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 về Ban hành điều lệ hội thi GVDG các cấp học phổ thông và Giáo dục thường xuyên. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và áp dụng bắt đầu từ năm học 2010 -2011....

Giấy mời - khối thi đua tiểu học 2

KHỐI THI ĐUA TIỂU HỌC 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 01/KTĐ-TH2 ...

Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT

Phòng GD&ĐT Đức Linh gởi Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Qui định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. Đề nghị các trường triển khai kịp thời đến giáo viên trong đơn vị....