Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bước 'đánh động' để hiệu trưởng soi mình

2025754 - Sở GD-ĐT Hải Phòng đã tổ chức thí điểm "chấm điểm" hiệu trưởng trong năm 2008. Dù tiêu chí đánh giá còn những bất cập nhưng Sở "tha thiết" mong muốn ban hành chuẩn để ràng buộc hiệu trưởng. Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Oanh - Sở GD-ĐT Tiền Giang đề nghị thay đổi cơ chế cho hiệu trưởng để họ có thể sống được bằng lương mà không phải "năn nỉ" họ nhận chức. Bà Nguyễn Thị Minh Hòa, Trưởng phòng Trung học, Sở GD-ĐT...