Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Báo cáo môi trường

Phòng GD&ĐT Đức Linh gởi Báo cáo giáo dục môi trường cho các trường MN, TH, THCS. Đề nghị các trường triển khai đến GV....

Kết quả thi giải toán trên MTBT huyện Đức Linh, năm học 2009-2010

Ngày 03/12/2009, Phòng GD&ĐT Đức Linh đã tổ chức kỳ thi giải toán trên máy tính bỏ túi, huyện Đức Linh, năm học 2009-2010. Kết quả có 23 học sinh đạt giải, gồm 3 giải nhất, 7 giải nhì và 13 giải ba. Phòng GD&ĐT đã có quyết định khen thưởng cho học sinh đạt giải, như sau: Stt Họ và tên học sinh Lớp Trường Ghi chú 1 Nguyễn Huỳnh Hương 8 THCS Võ Xu Giải nhất 2 Nguyễn Lê Quỳnh Anh ...

MAU BAO CAO CUOI KY I

Phòng GD&ĐT sao gởi các mẫu báo cáo cuối kỳ 1 . Đề nghị các đơn vị báo cáo đúng thời gian qui định....

Thông báo

PhòNG GD&ĐT Đức Linh thông báo các trường TH & THCS chuẩn bị tốt hồ sơ kiểm định chất lượng. Từ ngày 29 đến 31/12/2009 phòng Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Bình Thưận kiểm tra các trường tại huyện Đức Linh....

Tài liệu kĩ năng sống

Tài liệu kĩ năng sống dưới dạng trình chiếu. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai cho học sinh nhằm góp phần xây dựng " Trường học thân thiện - Học sinh tích cực:....

Lịch thi GVDG

Lịch thi GVDG có thay đổi ....

Công văn số 3754/SGD&ĐT-TH

Phòng GD&ĐT Đức Linh sao gởi công văn số 3754/SGD&ĐT - GDTH ngày 24/11/2009 của Sở GD&ĐT Bình Thuận về hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh tiểu học. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện....

Nhập dữ liệu tốt nghiệp BT THCS khóa ngày 18/11/2009

Gởi các trường THCS: Trà Tân, Đức Tín, Vũ Hòa, Mê Pu, Đa Kai. Để chuẩn bị tốt cho HĐ xét TN BTTHCS làm việc, Phòng GD&ĐT Đức Linh đề nghị các trường nhập dữ liệu tốt nghiệp BT THCS khóa ngày 18/11/2009 theo mẫu mà Phòng đã đăng trên trang web này. Các trường tải về nhập dữ liệu và đưa lên trang web Phổ thông, Phòng sẽ tải về và giao dữ liệu cho THCS Đức Tín. ...

Chuẩn kiến tthức

Gởi các trường tiểu học tài liệu chuẩn kiến thức đã triển khai ngày 08/11/2009....

Các đề thi HSG giải toán trên MTBT Casio huyện Đức Linh

Gởi các trường THCS huyện Đức Linh: Các đề thi HSG giải toán trên MTBT Casio huyện Đức Linh ...

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Phòng GD&ĐT Đức Linh gởi Chuẩn nghề nghiệp GVTH, đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai đến giáo viên....

Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT

Phòng GD&ĐT Đức Linh gởi Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Qui định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. Đề nghị các trường triển khai kịp thời đến giáo viên trong đơn vị....

Công văn 3070/SGD&ĐT-GDTH

Phòng GD&ĐT Đức Linh sao gởi công văn 3070/SGD&ĐT- GDTH ngày 05/10/2009 của Sở GD&ĐT BìNH Thuận về việc hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học tiểu học . Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện....

Hướng dẫn Hội thi GVDG cấp tiểu học năm học 2009-2010

Phòng GD&ĐT Đức Linh gởi công văn 381/PGD&ĐT-TH ngày 01 tháng 10 năm 2009. về việc Hướng dẫn Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2009 -2010.Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện....

Sổ kế hoạch hoạt động chuyên môn trường

Phòng GD&ĐT Đức Linh đề nghị các trường Tiểu học, THCS trong huyện tải, in và sử dụng sổ kế hoạch hoạt động chuyên môn cấp trường và cấp tổ cho năm học 2009-2010. Mẫu sổ có trong mục "Văn bản mới" ...

Bàn giao trang web của các trường.

Hiện nay Phòng GD&ĐT đã đăng ký thành công website các trường gồm: THCS Đông Hà, THCS Tân Hà, THCS Đức Hạnh, THCS Nam Chính, THCS Vũ Hòa, THCS Sùng Nhơn, THCS Đa Kai, TH Nam Chính 2. Vậy Hiệu trưởng các trường trên liên hệ Tổ phổ thông để nhận password quản trị. 1/ Địa chỉ trang web THCS Tân Hà: Đăng nhập: thcstanha 2/ Địa chỉ trang web THCS Đức Hạnh: Đăng nhập: thcsduchanh 3/ Địa chỉ trang web THCS Vũ Hòa: Đăng nhập: thcsvuhoa...

Xử lý và báo cáo thống kê EMIS đầu năm học 2009-2010

Phòng GD&ĐT Đức Linh đề nghị các trường trong huyện, xử lý báo cáo thống kê EMIS đầu năm học 2009-2010 và gởi về PGD để tổng hợp báo cáo Sở. Mẫu báo cáo đầu năm theo mẫu phiên bản 2002. Mẫu có tại mục" Dành cho nội bộ --> Phổ thông" Báo cáo về Phòng: Chép dữ liệu trên USB nộp Phòng hoặc đưa lên trang web phòng. Chú ý: Vào đúng thư mục của trường để gởi báo cáo lên. Thời gian gởi báo cáo chậm nhất ngày...