Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Tin hoạt động > Tiểu học >

Hướng dẫn lập hồ sơ đánh giá MCLTT

Phòng GD&ĐT Đức Linh hướng dẫn các trường TH lập hồ sơ công nhận MCLTT như sau:

1/ Bản tự đánh giá MCLTT: (Tất cả 33 trường đều làm bản tự đánh giá này)

Theo dữ liệu KK MCLTT năm 2010 vừa thu thập, hiện nay tất cả các trường đã đạt MCLTT (có chỉ số FII từ 60 trở lên). Tuy nhiên đối với từng tiêu chí trong Quyết định 55, tùy theo đặc điểm của từng trường sẽ có một, hai tiêu chí không đạt (VD CSVC, TB ...). Vì vậy các trường căn cứ  theo QĐ 55/2007/QĐ-BGD&ĐT của bô% GD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2007 mà đánh giá chính xãc theo thực trạng của đơn vị mình.

2/ Tiến độ thực hiện MCLTT đến năm 2010 (in kèm bản tự đánh giá)

Phòng GD&ĐT cung cấp bảng mẫu của tỉnh Bình Thuận, các đơn vị xóa dữ liệu trong bảng mãu này và nhập số liệu của trường minh vào (Số liệu: đối với các năm 03-04; 04-05 đã có trên tờ A0 BĐH Dự án đã cấp các năm trước, các năm còn lại BĐH dự án huyện sẽ cung cấp qua các file excel -DucLinhMCLTTbaocao năm..., các trường gióng theo cột và dòng của trường nhập vào)


Nhắn tin cho tác giả
Hồ Văn Tiến @ 09:41 18/08/2010
Số lượt xem: 681
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến