Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ki nang song dao duc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Minh Phương
Ngày gửi: 21h:47' 24-06-2012
Dung lượng: 151.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
MÔN ĐẠO ĐỨC
LỚP 1:

Tên bài dạy
Các KNS cơ bản được giáo dục
Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng

Bài 1:
Em là học sinh lớp một
-Kĩ năng tự giới thiệu về bản thân.
-Kĩ năng thể hiện sự tự tin trước đông người.
-Kĩ năng lắng nghe tích cực.
-Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về ngày đầu tiên đi học, về trường, lớp, thầy giáo, cô giáo, bạn bè,…
-Tổ chức trò chơi.
-Thảo luận nhóm.
-Động não.
-Trình bày 1 phút.

Bài 4:
Gia đình em
-Kĩ năng tự giới thiệu về những người thân trong gia đình.
-Kĩ năng giao tiếp/ứng xử với những người trong gia đình.
-Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lòng kính yêu đối với ông bà, cha mẹ.
-Thảo luận nhóm.
-Đóng vai.
-Xử lý tình huống.

Bài 5:
Lễ phép với anh hcị, nhường nhịn em nhỏ.
-Kĩ năng giao tiếp/ứng xử với anh chị em trong gia đình.
-Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.
-Thảo luận nhóm.
-Đóng vai.
-Xử lý tình huống.

Bài 7:
Đi học đều và đúng giờ.
-Kĩ năng giải quyết vấn đề để đi học đều và đúng giờ.
-Kĩ năng quản lý thời gian để đi học đều và đúng giờ .
-Thảo luận nhóm.
-Động não.
-Xử lý tình huống.

Bài 9:
Lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
-Kĩ năng giao tiếp/ứng xử lễ phép với thầy giáo, cô giáo.

-Thảo luận nhóm.
-Đóng vai.
-Động não.

Bài 10:
Em và các bạn.
-Kĩ năng thể hiện sự tự tin, tự trọng trong quan hệ với bạn bè.
-Kĩ năng giao tiếp/ứng xử với bạn bè.
-Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè.
-Kĩ năng phê phán, đánh giá những hành vi cư xử chưa tốt với bạn bè.
-Thảo luận nhóm.
-Đóng vai.
-Tổ chức trò chơi.
-Trình bày 1 phút.

Bài 11:
Đi bộ đúng quy định.
-Kĩ năng an toàn khi đi bộ.
-Kĩ năng phê phán, đánh giá những hanh vi đi bộ không đúng quy định.
-Trò chơi.
-Thảo luận nhóm.
-Động não.

Bài 12:
Cảm ơn và xin lỗi.
-Kĩ năng giao tiếp/ững xử với mọi người, biết cảm ơn và xin lỗi phù hợp trong từng tình huống cụ thể.
-Trò chơi.
-Thảo luận nhóm.
-Đóng vai, xử lý tình huống.
-Động não.

Bài 13:
Chào hỏi và tạm biệt.
-Kĩ năng giao tiếp/ững xử với mọi người, biết chào hỏi khi gặp gỡ và tạm biệt khi chia tay.
-Trò chơi.
-Thảo luận nhóm.
-Đóng vai, xử lý tình huống.
-Động não.

Bài 14:
Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng.
-Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
-Kĩ năng tư duy phê phán những hành vi phá hoaị cây và hoa nơi công cộng.
-Thảo luận nhóm.
-Động não.
-Xử lý tình huống.


LỚP 2:

Tên bài dạy
Các KNS cơ bản được giáo dục
Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng

Bài 1:
Học tập sinh hoạt đúng giờ
-Kĩ năng quản lý thời gian để học tập, sinh hoạt đúng giờ.
-Kĩ năng lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt đúng giờ.
-Kĩ năng tư duy phê phán, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập đúng giờ và chưa đúng giờ.
-Thảo luận nhóm.
-Hoàn tất một nhiệm vụ.
-Tổ chức trò chơi.
-Xử lý tình huống.

Bài 2:
Biết nhận lỗi và sửa lỗi.
-Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn trong tình huống mắc lỗi.
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân.
-Thảo luận nhóm.
-Giải quyết vấn đề.

Bài 3:
Gọn gàng, ngăn nắp..
-Kĩ năng giải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng, ngăn nắp.
-Kĩ năng
 
Gửi ý kiến