Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

quy che thuyen chuyen GV

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Thảo
Ngày gửi: 08h:35' 25-03-2013
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐỨC LINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY CHẾ
Thuyên chuyển giáo viên hệ công lập đối với các trường học
thuộc huyện quản lý.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 245 /QĐ-UBND
ngày 27 tháng 5 năm 2009)Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng:
1. Quy chế này áp dụng đối với giáo viên hệ công lập tại các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đức Linh;
2. Việc thuyên chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trường học được thực hiện theo Quyết định 374-QĐ/HU ngày 20/8/2008 của Huyện ủy Đức Linh về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo.
Điều 2. Mục đích của việc thuyên chuyển công tác
1. Đảm bảo cân đối, đồng bộ về giáo viên giữa các bộ môn được đào tạo; cân đối về số lượng biên chế; cân đối về chất lượng đội ngũ giáo viên giữa các trường trong phạm vi xã, thị trấn và trên địa bàn toàn huyện, nhất là những vùng khó khăn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và sự nhiệt tình; khắc phục tình trạng ỷ lại, chủ quan trong công tác;
2. Tạo điều kiện cho giáo viên công tác ở những vùng khó khăn hoặc xa nơi cư trú được về công tác vùng thuận lợi và gần hơn nhằm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị là “ dạy tốt, học tốt ”.
Điều 3. Những nguyên tắc của việc thuyên chuyển công tác
1. Nguyên tắc thực hiện thuyên chuyển công tác:
a) Việc thực hiện thuyên chuyển công tác theo quy chế này được áp dụng thường xuyên hàng năm đối với tất cả giáo viên đang công tác trong các trường học trực thuộc ngành giáo dục huyện Đức Linh;
b) Phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong đơn vị. Tỷ lệ giáo viên được đề nghị thuyên chuyển không vượt quá 20% tổng giáo viên hiện có tại đơn vị;
c) Phải được tiến hành theo kế hoạch hàng năm của phòng Giáo dục và Đào tạo, của đơn vị. Kế hoạch phải được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;
Điều 4. Những hành vi bị cấm trong việc thuyên chuyển công tác
a) Thuyên chuyển công tác trái với chuyên môn, nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách;
b) Lợi dụng các quy định về thuyên chuyển công tác đối với giáo viên vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập.
Điều 5. Những trường hợp không thực hiện việc thuyên chuyển công tác     
1. Giáo viên đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật;
2.Giáo viên đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra;
3. Những giáo viên đang điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc có chồng (vợ), con đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế; giáo viên đi học tập trung dài hạn từ 12 tháng trở lên;
4. Giáo viên nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; giáo viên nam hoặc những trường hợp tương tự phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc những trường hợp khách quan khác).
Điều 6. Nội dung và hình thức thực hiện việc thuyên chuyển công tác
1. Thuyên chuyển giáo viên từ đơn vị này sang đơn vị khác trong địa bàn toàn xã, thị trấn hoặc trong phạm vi toàn huyện theo quy định tại Điều 2 Quy chế này nhưng cự ly thuyên chuyển giáo viên không quá 10 km đối với giáo viên nữ và 15 km đối với giáo viên nam so với nơi cư trú;
2. Thuyên chuyển công tác chỉ được thực hiện bằng việc ban hành quyết định thuyên chuyển, điều động, bố trí giáo viên của Chủ tịch UBND huyện Đức Linh.
Chương II
THỜI HẠN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC, HỒ SƠ XÉT ĐỀ NGHỊ THUYÊN CHUYỂN VÀ THỜI GIAN QUYẾT ĐỊNH THUYÊN CHUYỂN
   Điều 7. Thời hạn định kỳ thuyên chuyển công tác
1. Thời hạn để xét đề nghị thuyên chuyển công tác của giáo viên tối thiểu là 05 năm (đủ 60 tháng) công tác liên tục tại một đơn vị;
2. Đối với một số trường hợp đặc biệt, mặc dù chưa đủ điều kiện thời gian qui định tại
 
Gửi ý kiến