Thông tin thành viên

1638916.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trần Văn Định
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/kiemthegiahuynh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gia Huynh
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Công nghệ, Tin học, Thể dục, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Giới thiệu Giáo Viên
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 140 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 244 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 66 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17004 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này