Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thắm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vũ Hoà 2
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Quyền, Võ Thị Luyến
Đã đưa lên 52 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 246 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24448 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này