Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phan Thị Thúy Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hà
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Nguyễn Đức Linh, Mai Phan Thành
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 693 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6490 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này