Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Dương Bích Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vũ Hòa
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu Đạt danh hiệu lao động tiên tiến nhiều năm liền
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 478 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18240 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này