Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Sang
Giới tính Nam
Đơn vị Đức Linh Today
Tỉnh/thành Bình Thuận
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này