Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Ngọc Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Hạnh
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Công nghệ, Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 10 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 93 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này