Thông tin thành viên

630903.jpg";i:1;i:200;i:2;i:140;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thành Sơn
Giới tính Nam
Website https://hoalauinfo.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Thích làm toán, viết chương trình.
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 919 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 67 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2826 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này