Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Hiếu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1727 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19884 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này