Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Minh Quang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenminh1978
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Đắt
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Lê Ngọc Kim, Lê Ngọc Kim
Đã đưa lên 114 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 486 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10927 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này