Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

GIẤY MỜI HỌP HT THÁNG 01 NĂM 2011 (04/01/2011)

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Trưởng phòng GD-ĐT huyện kính mời Hiệu trưởng các trường trực thuộc về họp hiệu trưởng tháng 01 năm 2011 với thời gian và địa điểm như sau: Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 8 giờ ngày 04/01/2011 (Thứ ba). Địa điểm: Trường TH Nam Chính 1. Nội dung: Họp hiệu trưởng tháng 01/2011 và quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2009. Đề nghị các đồng chí...

MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 5/2010

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC LINH Kính mời hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trong huyện tham dự cuộc họp hiệu trưởng tháng 05 năm 2010, với thời gian và địa điểm như sau:Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2010.Địa điểm: Trường tiểu học Nam Chính 1. Nội dung: Họp hiệu trưởng tháng 05/2010. Nhận được giấy...

GIẤY MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 01/2010 (14/01/2010)

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC LINH Kính mời hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trong huyện tham dự cuộc họp hiệu trưởng tháng 01 năm 2010, với thời gian và địa điểm như sau:Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2010.Địa điểm: Trường THCS Võ Xu.Nội dung: Họp hiệu trưởng tháng 01/2010. Nhận được giấy mời này, yêu...

GIẤY MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 11/2009 (10/11/2009)

Phòng GD&ĐT Đức Linh kính mời các đồng chí Hiệu trưởng các trường trực thuộc tham dự họp hiệu trưởng tháng 11 năm 2009. Cụ thể thời gian và địa điểm như sau: - Thời gian: Một buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00 phút ngày 10/11/2009. - Địa điểm: Trường TH Nam Chính 1. Khi về dự họp, hiệu trưởng cần nộp báo cáo việc thực hiện "3 công khai" theo Thông tư 09 của Bộ GD-ĐT. Yêu cầu hiệu trưởng các trường tham dự đầy đủ, đúng thành...

GIẤY MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THÁNG 9 (01/9/2009)

1757500 Phòng GD&ĐT Đức Linh kính mời các đồng chí Hiệu trưởng các trường trực thuộc tham dự họp hiệu trưởng tháng 9 năm 2009. Cụ thể thời gian và địa điểm như sau: - Thời gian: Một buổi, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 01/9/2009. - Địa điểm: Trường TH Nam Chính 1. Khi về dự họp, hiệu trưởng cần nắm tình hình học sinh bỏ học trong hè 2009 và báo cáo cho LĐ phòng bằng văn bản. Yêu cầu hiệu trưởng các trường tham dự đầy...