Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Anh Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đức Linh
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Văn Phụng, Ngọc Diệu
Đã đưa lên 807 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 349 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 55 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 37155 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này