No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Khánh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Hà
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 71 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Hà
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 17215 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đông Hà
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Mai Hồ Trúc Lệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Đông Hà
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Quang Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Hà
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 408 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phuong Hoai Bao
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Hà
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Hạnh
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thắm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vũ Hoà 2
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 22791 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Bảy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trà Tân 2
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 3, Âm nhạc
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mai Văn Phụng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đức Linh
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 96 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Hiển
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đa Kai 2
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Triều
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trà Tân 1
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Tin học
Điểm số 59 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Sương
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Trà Tân 1
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trà Tân 2
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Tin học
Điểm số 85 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Phạm Diễm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Chính
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 807 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Đức Linh
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 646 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hội đồng Đội Đức Linh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Hội đồng Đội Đức Linh
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Hải Yến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Hạnh 2
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Tín
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Công nghệ, Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 95 (xem chi tiết)